Monoteizm nedir? Monoteist ne demektir? Kısaca Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gün batarken şehadet parmağının gökyüzüne kaldırmış birisi
De ki: O Allah birdir.
  1. Sadece tek bir Tanrının olduğuna inanma, Tek Tanrıcılık.
  2. Kainattaki her şeyin mutlak güç sahibi, eşi ve benzeri olmayan tek bir Tanrı tarafından yaratılıp kontrol edildiğine inanma.

Monoteizm kavramının İslam düşüncesindeki karşılığı "tevhid" inancıdır. Tevhid inancı, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak demektir. Bu inancı Kur'an'da en iyi özetleyen sure ihlas suresidir. "De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur." (İhlas suresi, 1-4 ayetler)
( 0 soru/yorum )