Monoteizm nedir? Monoteist ne demektir? Kısaca Anlamları


De ki: O Allah birdir.
  1. Sadece tek bir Tanrının olduğuna inanma, Tek Tanrıcılık.
  2. Kainattaki her şeyin mutlak güç sahibi, eşi ve benzeri olmayan tek bir Tanrı tarafından yaratılıp kontrol edildiğine inanma.

Monoteizm kavramının İslam düşüncesindeki karşılığı "tevhid" inancıdır. Tevhid inancı, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak demektir. Bu inancı Kur'an'da en iyi özetleyen sure ihlas suresidir. "De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur." (İhlas suresi, 1-4 ayetler)

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.