Molla nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bazı İslam toplumlarında tanınmış din alimlerine veya belirli seviyede öğrenim görmüş kimselere verilen bir unvan.
  2. Büyük kadı: "İstanbul Mollası, Mekke Mollası, Mısır mollası."
  3. Medrese öğrencileri ve okuması yazması olanlar için kullanılmış olan bir unvan.
  4. İslam ilahiyat ve fıkıh üzerine eğitim almış bilgin, alim, hoca.
  5. Dini yönü ağır basan kimse.
( 0 soru/yorum )