Molla nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
  1. Bazı İslam toplumlarında tanınmış din alimlerine veya belirli seviyede öğrenim görmüş kimselere verilen bir unvan.
  2. Büyük kadı: "İstanbul Mollası, Mekke Mollası, Mısır mollası."
  3. Medrese öğrencileri ve okuması yazması olanlar için kullanılmış olan bir unvan.
  4. İslam ilahiyat ve fıkıh üzerine eğitim almış bilgin, alim, hoca.
  5. Dini yönü ağır basan kimse.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Molla Kimdir
Höcrei Tedrrissat Medresesi'nin kurucusu Büyük Müderris Seyyid (şerif) Molla Ali Kösewi'dir. Abdulkadir Geylani Hazretlerinin torunlarından olan Büyük Müderris Seyyid Molla Ali Kosewi Höcrei Tedrisat Medresesini Osmanlı zamanında Muş Şehrinin Bulanık ilçesine bağlı Seçme Köyü Saliha Mezrasında kurmuştur.

Büyük Müderris Seyyid Molla Ali Kosewi tahsilini Diyarbakır, Elazığ, Bingöl ve Erzurum Medreselerinde yapmıştır. Son üç veya dört yılını Bağdat Nizamiye Medresesinde eğitimini tamamlar.

Büyük Müderris Seyyid Molla Ali Kosewi bu medresede çok alim yetiştirmiştir. Büyük Müderris Seyyid Molla Ali Kosewi bu bölgede yaygın olan hırsızlık, gasp, soygun ve kan davalarını önlemiştir. Yine bu bölgede yaşayan yüzbinlerce Ezidi ve diğer Gayri Müslimlerin Müslüman olmalarına vesile olmuştur. Nakşibendi ve Kadiri Tarikatının Şeyhlerinden olan Büyük Müderris Seyyid Molla Ali Kosewi'nin kabri Palu ilçesindedir.
28/9/22 17:49