Molekül nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dönen hareketli su molekülleri animasyonu
Molekül
2 hidrojen 1 oksijen atomundan oluşmuş su (H2O) molekülleri
  1. Bir maddenin kendi başına var olabilen ve bütün özelliklerini taşıyan en küçük bölümü.
  2. (kimya) Molekül bir birine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. Diğer bir ifadeyle bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler.
  3. (mecazi) Bir bütünün en küçük parçası.
( 0 soru/yorum )