Mostra nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Örnek, göstermelik, numune, model: Prens Hasan Meydanı'ndaki büyük atölyede, giriş kapısının iki yanına kocaman kargo sandıkları yerleştirmişti mostra niyetine (Ö. Yurdalan). Müşteriyi çekmek ve iyi bir fiyatla satabilmek için elmaların iyisini ayırıp küfenin üzerine mostra gibi koymaya hiç ihtiyaç yoktu (E. Doğan). Mostra olarak bir gelinçiçeği uzattı. (İlgili cümle kaynağı: K. Bilbaşar)

  • Mostralık:
    1. Göstermelik.
    2. (mecazi) Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kimse.
  • Mostra olmak: (deyiminin anlamı) Çirkin ya da gülünç bir durumdayken herkesçe görülmek.
  • Mostra vermek: (jeoloji) Bir kaya, maden veya başka bir jeolojik birikimin kazı yapmadan yeryüzünde yüzeyde görülmesi.
  • Mostrasını bozmak: (argo) Birini küçültücü bir davranışta bulunmak.
( 0 soru/yorum )