mostra:

Mostra nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Örnek, göstermelik, numune.

  • Mostralık:
    1. Göstermelik.
    2. (mecazi) Kötü ya da yersiz davranışlarıyla göze batan kimse.
  • Mostra olmak: (deyiminin anlamı) Çirkin ya da gülünç bir durumdayken herkesçe görülmek.
  • Mostrasını bozmak: (argo) Birini küçültücü bir davranışta bulunmak.