Hak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hak eşitliğini anlatan adalet terazisi
Hak eşitliği

Hak ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "hak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Hak etmek: Layık olduğu kötü karşılığı görmek: Hiç çalışmamıştı, sınıfta kalmayı hak etti.
 • Hak vermek: (deyiminin anlamı) Birinin davasını, savını doğru bulmak, haklı olduğu kanısına varmak.
 • Hak yemek: Başkalarının hakkını tanımamak, vermemek.
 • Hak yerini bulmak: Haklının kim olduğu er geç ortaya çıkmak.
 • Hakkı geçmek:
  1. Kendi payı ya da emeğinin karşılığı başkasına verilmiş olmak.
  2. Bir kimsede, bir şeyde emeği, katkısı bulunmak.
 • Hakkı olmak:
  1. Bir şeyde payı, alacağı, hissesi, emeği, katkısı bulunmak.
  2. (Biri) Sözünde, savında haklı olmak.
 • Hakkı ödenmez: İyiliklerine, emeklerine karşılık olarak ne yapılsa azdır.
 • Hakkından gelmek:
  1. Zor bir işi başarıyla sona erdirmek, üstesinden gelmek.
  2. Yenmek, öç almak ya da cezasını vermek.
 • Hakkını vermek: Bir şeyin istenildiği gibi olabilmesi için gerektiği kadar emek harcamak ya da gereç kullanmak.
 • Hakkını yemek: Bir kimseye hakkı olanı vermemek.
 • Haklı bulmak: (deyiminin anlamı) Savını doğru bulmak, yerinde görmek.
 • Haklı çıkmak: Davasının, savının ya da tutum ve davranışının doğru olduğu anlaşılmak.


Hak ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "hak" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Hak deyince akan sular durur: (atasözünün anlamı) Bir anlaşmazlıkta adaletli ve yansız davranılırsa kimsenin söyleyecek sözü kalmaz.
 • Hak söz ağudan acıdır: Doğru söz, gerçeği anlattığı için katıdır.
 • Hak yerde kalmaz: Hakkın, emeğin karşılığı gün gelir sahibine verilir.
 • Haklı söz, haksızı Bağdat'tan çevirir: Doğru ve inandırıcı söz, yanlış inanç ve anlayışta olan kişiye, çok geç bile olsa doğru yolu gösterir.
( 0 soru/yorum )