İçrek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mahrem, batıni, ezoterik eş anlamları.

  1. İçte kalan, saklı, gizli: Herkes - aşağı yukarı bir düşünceyle - kabul eder ki, insan kendi içrek olaylarını, yalnız kendi vicdan durumlarını sezgili olarak algılar. (İlgili cümle kaynağı: K.N. Duru)
  2. Özellikle eski çağlarda bir tarikatın ya da bir okulun üyelerince bilinen ve başkalarına kapalı tutulan bilgilerin veya öğretilerin niteliği: İçrek bir öğreti olan simyanın tinsel düzlemdeki amacı sıradan insanı tinsel insana dönüştürmektir. (Dil Dergisi)
  3. Tarafsızlık, bulanıklık, gizemlilik ya da benzer nitelikler içermekle güç anlaşılır olan metinlerin niteliği: Bir kısım İslami tarikatlardaki tasavvuf inanışına göre; Kuran-ı Kerim ve hadislerin dış manalarının altında bir de iç anlamları vardır. Bunlar yorumlarla anlaşılabilir. Buna "Batınilik" (içrek-gizlilik) denir. (R. Kurtoğlu)
( 0 soru/yorum )