Faz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ay fazlarını gösteren animasyon
Ayın fazları
 1. Evre, safha, aşama: İçinde hilal ve dolunayında olduğu 28 kadar Ay fazı vardır.
 2. (fizik) Birbiri ardından gelen değişikliklerin her biri, evre. Bir fizik terimi olarak maddenin halleri, maddenin aldığı farklı fazlardır. Günlük hayatta maddenin dört farklı hal aldığı görülür. Bunlar; katı, sıvı, gaz ve plazma fazlarıdır.
 3. Elektrik tesisatında akım taşıyan (elektriğin geldiği) kablodur. Evlerde tek faz alternatif akım kullanılır ve genellikle kahverengi veya siyah renkli kablo fazdır ve insanı elektrik çarpan kablodur.
 4. Faz, elektronik sinyalizasyonda, bir dalga döngüsü içinde anlık olarak sadece bir noktanın konumunun tanımıdır. Fazın tam bir döngüsü 360 derece olarak tanımlanmaktadır. (Bkz. animasyon 1)
 5. Faz, herhangi bir dalganın herhangi bir referans dalgaya göre farklı durumuna verilen addır. Faz ayrıca aynı frekansa sahip dalgalar arasında göreli yer değiştirmenin bir ifadesi de olabilir. (Bkz. animasyon 2)
 6. Alternatif akımın birbiriyle faz farkı bulunan üç iletkeninden her biri, nötr, toprak karşıtı: Bir faz gelmiyor, motor çalışmaz.
 7. (kimya) Denge durumundaki bir sistemin homojen kısımlarından her biri, evre.
 8. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.


Faz döngüsü
Animasyon 1 - Faz (dalga)
Aynı fazlar ve faz farkını gösteren animasyon
Animasyon 2 - Aynı faz ve faz farkı


Faz ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Faz değiştirici: Giriş ve çıkış kutupları arasında, akım ya da gerilim yönünden bir faz farkı oluşturan elektronik aygıt.
 • Faz farkı (kayması): Aynı frekanstaki alternatif iki olayın, örneğin bir gerilim farkıyla bu gerilim farkının doğurduğu akımın fazları arasındaki fark. İki dalganın aynı zamanda aynı noktadan geçmediği durum.
 • Faz farkı açısı: Aynı frekanstaki alternatif iki niceliği gösteren iki vektör arasındaki açı.
 • Faz kalemi: Kontrol kalemi.
( 0 soru/yorum )