Fasıl nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bölüm, kesim, kısım, ayrım: O müthiş dayak faslından sonra, İsmail bir süre benim odamda, büzülmüş kaldı. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Karaosmanoğlu).
    1. Orta oyununda oyun başlamadan önce çalınan köçek havası ve curcuna.
    2. Orta oyunu ve Karagöz'de "muhavere" bölümünden sonra gelen, olayın yer aldığı bölüm.
    3. 19. yüzyıl tiyatrosunda oyun bölümlerine verilen ad: Perde.
  2. (müzik) Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi gibi parçaların belirli bir sırayla çalınıp söylenmesinden oluşan ahenk.
  3. İş: Şu yemek faslı bitsin de... (TDK)


  • Fasıl heyeti: Gerekli sazlarla eksiksiz bir fasıl yapabilecek durumdaki alaturka saz topluluğu.
( 0 soru/yorum )