Isı Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Isı ve sıcaklığın termal görüntüsü
Isının termal görüntüsü
Isı, fizikte bir cisimdeki sıcaklığın artmasına neden olan fiziksel enerji, hararet eş anlamı: Isı atomlar arası çekim gücünü yenerek maddenin oylumunu artırır.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Isı aktarımı: Isının, ısı iletimi, ışınım gibi çeşitli yollarla bir ortamdan başka bir ortama geçiş özelliklerini inceleyen bilgi dalı.
  • Isı alışverişi: (kimya) Fizikokimyasal dönüşüme uğrayan bir maddeler sisteminde, dış ortamdan ısı alma ya da ortama ısı verme olayı.
  • Isı eşdeğeri: Herhangi bir enerji türünün, ısı türü bir enerjiye dönüştüğü varsayıldığında alacağı değer.
  • Isı iletimi: Isının yüksek sıcaklıktaki yerlerden düşük sıcaklıktaki yerlere akması.
  • Isı sığası: Homojen bir cismin sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli olan ısı miktarı. Simgesi C.
  • Isı yalıtımı: Isının, yüksek sıcaklık bölgelerinden düşük sıcaklık bölgelerine iletilmemesi.
  • Isı yansıması: (Coğrafya) Kara ve denizlerin gündüzleri aldıkları ısıyı geceleri geri vermeleri ve soğumaları olayı.
( 0 soru/yorum )