Gark nedir? Gark olmak ve etmek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Suya) batma, batırma, (suda) boğulma: Zira gark, deniz ve gemi ile alakalı bir hadisedir. (M. Doğan)
  2. (mecazi) Bir şeyle aşırı derecede dolmuş olma, bir şeye batmış, bir şeyde boğulmuş bulunma: Gark-ı mey: Şarapta boğulma, Gark-ı na'im: Bolluğa batma, nimet içinde kalma...


  • Gark etmek: (deyiminin anlamı)
    1. Batırmak, boğmak: Ve hem dünyada yedi deniz vardır, gark edici... (M. E. Coşan)
    2. Birine bir şeyi bol bol vermek, birini bir şeye boğmak: Allah, kullarını çok sever, onları lütuf ve ihsanına gark eder. Sevilmeye layık olan da ancak O'dur. (L. Müftüoğlu)
  • Gark olmak: Gömülmek, batmak, boğulmak: Aşk denizine gark oldum, gönlüm canım doymaz benim... (Yunus Emre)
( 0 soru/yorum )