Iskarta nedir? Iskartaya çıkmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Herhangi bir nedenden ötürü değerini yitirmiş (şey): Sanayileşmiş ülkelerdeki teknik buluşların hızlı bir tempoda gerçekleşmesi, yepyeni araç gereçlerin ıskartaya çıkmasına yol açıyordu.
  2. Bazı kağıt ve taş oyunlarında işe yaramadığından elden çıkarmak için bir yana ayrılan kağıt ve taşlar: Her zaman herkesin elinde bir ıskarta kart vardır ve atmak zorundadır. (İlgili cümle kaynağı: M. Karnas)


  • Iskartaya çıkmak (çıkartılmak): (deyiminin anlamı) Değersiz görülerek bir yana atılmak: Tarih bugüne uyanmak için orada, geçmişi ıskartaya çıkarmak için değil.
( 0 soru/yorum )