İçtepi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir iş yapmak için duyulan karşı gelinemez istek: Bunlardan biri taklit içtepisi olup, insanlarda doğuştan vardır; insanlar bütün öteki yaratıklardan özellikle taklit etmeye olağanüstü yetili olmasıyla ayrılır ve ilk bilgilerini de taklit yoluyla elde ederler. (A. Erkal)
  2. Freud'un psikanaliz yönteminde bazı edimleri gerçekleştirmeye, bazılarını da reddetmeye dayanan içgüdüsel eğilim.
( 0 soru/yorum )