Hal nedir ne demektir? Hal ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin hepsi, vaziyet, durum: Bu halde sokağa çıkılır mı?
 2. Davranış, tavır: İşte bu hali kocasının müthiş sinirine dokunurdu.
 3. Şimdiki zaman.
 4. Güç, takat: Bugün işe gidecek halim yok.
 5. (mecazi) Kötü durum.
 6. (dil bilgisi) İsim çekim biçimlerinden her biri.


Hal ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Hal çaresi: Çözüm yolu, çıkar yol.
 • Hal değişmesi: (gök bilimi) Bir yıldızın sıcaklığına, basıncına, yoğunluğuna, aydınlatma gücüne ya da kütlesine ilişkin değişim.
 • Hal takınmak: Tavır takınmak, böbürlenmek.
 • Halden düşmek: İyi durumdan kötü duruma düşmek.
 • Halden hale girmek: Bir zorluk ya da utanılacak bir durum karşısında ezilip büzülmek: Adamcağız halden hale girdi.
 • Haline koymak: Biçimine getirmek, düzeltmek, düzenlemek.


Hal ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları


İçinde "hal" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları:

 • Hal hatır sormak: Birinin sağlık durumunu öğrenmek için "nasılsınız" diye sormak.
 • Halden anlamak: Bir kimsenin içinde bulunduğu zorluğu görüp anlayışlı davranmak.
 • Hale yola koymak: Düzenlemek, iyi bir düzen vermek, düzene sokmak.
 • Hali duman olmak: Kötü duruma düşmek.
 • Hali harap olmak: (deyiminin anlamı)
  1. Bitkin, perişan olmak.
  2. Kötü duruma düşmek: Sınıfı geçmezse hali haraptır. TDK.
 • Hali kalmamak: Çok yorulmak.
 • Hali olmamak: Gücü olmamak.
 • Hali vakti yerinde: Paraca durumu iyi, oldukça varlıklı: Ailesinin hali vakti yerinde.
 • Haline bakmamak: Kendisinin içinde bulunduğu kötü durumu düşünmeden bir şey yapmaya kalkışmak: Haline bakmadan her işe karışıyor.
 • Hal halin yoldaşıdır: (atasözünün anlamı) Aynı durumdaki kimseler, birbirlerini başkalarından daha iyi anlarlar.
( 0 soru/yorum )