İfrit nedir? İfrit olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çok kötü ve zararlı kimse: Her işte bir ifrit gibi kabaran izzetinefis, sevdanın önünde siner, büzülür, yok olur. (İlgili cümle kaynağı: H. R. Gürpınar)
  2. Cinlerin çok zararlı ve çok korkunç kabul edileni: Süleyman peygambere verilen güç, Hazret-i Peygamber'e de verildi. Oysa Efendimiz (as) sultanlıkla ortaya çıkmadı, bununla birlikte geceleyin onu öldürmeye gelen İfrit'i Allah kahretti. (Muhyiddin İbni Arabi)


  • İfrit etmek: (deyiminin anlamı) Aşırı öfkelendirmek, çileden çıkarmak: Gazetecilerin bu çevikliği Hasan Beyi ifrit etmişti: — Ne istiyorsunuz! Ne hakla alemin yatak odasına giriyorsunuz? (K. M. Altınkaya)
  • İfrit olmak (kesilmek): Pek çok sinirlenmek: Oğlan, bu züppeye zaten içerliyordu; şimdi büsbütün ifrit olmuştu. (İlgili cümle kaynağı: Ü. Deniz)
( 0 soru/yorum )