İfrağ nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyi bir durumdan ya da biçimden başka bir duruma çevirme: Hastane gemisi haline ifrağ olunmuş ticaret gemileri muhasamatın devamı müddetince başka bir cihete tahsis edilemeyeceklerdir (Resmi Gazete - 1953).
  2. (biyoloji) Boşaltım.


  • İfrağ etmek: Bir biçimden ya da durumdan başka bir biçime (duruma) sokmak, dönüştürmek.
( 0 soru/yorum )