Halayık nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kadın köle, cariye: Haremlerde barınan ve konumlarına göre, "besleme", "halayık" denen kızlar, köle olmadıkları gibi, bunlara ücret de ödenmez, ancak gördükleri hizmete karşılık büyütülüp eğitilerek gelin edilirlerdi. (İ. Tekeli)

  • Halayıklı: (sıfat) Halayığı olan: Böylece küçük Sâmiha bilhassa babasının ve bütün ailenin sevgi çemberi içinde eski büyük aile tipinin dadılı halayıklı havasını teneffüs ederek büyür. (İlgili cümle kaynağı: A. Yüksel)
  • Halayıktan (beslemeden) kadın olmaz, gül ağacından (dalından) odun olmaz: (atasözünün anlamı) Düşük nitelikli şeylerden, daha üstün hizmetler beklenemez.
( 0 soru/yorum )