Irk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Farklı ırklardan insanların birbirlerinin ellerini tutarak ırk ayrımının önüne geçmesi
Irk eşitliği
  1. Soy.
  2. İnsan türünün, sürekliliği soya çekimle gerçekleşmiş belli başlı çeşitlerinden her biri: Beyaz ırk, siyah ırk vb.
  3. (zooloji) En az bir karakter bakımından değişik olan ve aralarında verimli çiftleşmeler yapabilen hayvan topluluğu: Bir tür içinde bir ya da daha çok sayıda ırklar bulunabilir.


Irk ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Irk ayrımı: Irklar arasında ayrım gözetme, aşağı ırk sayılanların kimi haklarını kısıtlama.
  • Irk iyileştirmeciliği: (Toplum bilim) Toplumsal eşitsizliklerin insanlar arasındaki ruhsal ve fizyolojik ayrılıklardan ileri geldiğini öne sürerek, insan ırkının düzeltilmesini amaçlayan ırkçı bir öğreti.
  • Irk karışımı: Irkların, karşılıklı ilişkileri sırasında ortaya çıkan evlilik içi ya da dışı birleşmeler sonucu, yeni bir ırk bileşiminin oluşması süreci.
  • Irk önyargısı: (psikoloji) Herhangi bir ırka karşı, dayanağı bulunmayan, olumlu ya da çoğunlukla olumsuz nitelikteki düşünce ve tutumlar.
( 0 soru/yorum )