Irk Nedir Ne Demektir?


Irk Ayrımı ve Eşitliği
Irk Ayrımı ve Eşitliği
  1. Soy.
  2. İnsan türünün, sürekliliği soya çekimle gerçekleşmiş belli başlı çeşitlerinden her biri. Beyaz Irk.
  3. (zooloji) En az bir karakter bakımından değişik olan ve aralarında verimli çiftleşmeler yapabilen hayvan topluluğu. Bir tür içinde bir ya da daha çok sayıda ırklar bulunabilir.


İlgili kelimeler ve anlamları


  • Irk ayrımı: Irklar arasında ayrım gözetme, aşağı ırk sayılanların kimi haklarını kısıtlama.
  • Irk iyileştirmeciliği: (Toplum bilim) Toplumsal eşitsizliklerin insanlar arasındaki ruhsal ve fizyolojik ayrılıklardan ileri geldiğini öne sürerek, insan ırkının düzeltilmesini amaçlayan ırkçı bir öğreti.
  • Irk karışımı: Irkların, karşılıklı ilişkileri sırasında ortaya çıkan evlilik içi ya da dışı birleşmeler sonucu, yeni bir ırk bileşiminin oluşması süreci.
  • Irk önyargısı: (psikoloji) Herhangi bir ırka karşı, dayanağı bulunmayan, olumlu ya da çoğunlukla olumsuz nitelikteki düşünce ve tutumlar.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.