Kentleşme nedir? Kentlileşme ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Bir kent resmi üzerindeki yukarı yönlü grafik çizgileri
Kentleşme
  1. (toplum bilim) Uygun koşulların doğmasıyla, kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim biriminin zamanla kalabalıklaşıp büyümesi, kent niteliği kazanması.
  2. Tarım dışı etkinliklerin, özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların genişleyerek buralardaki nüfusun genel nüfus içindeki payının artması.


  • Kentlileşme: Kentleşme sonucunda, toplumsal değişmenin insanların davranışlarında, ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ve maddi yaşam biçimlerinde değişiklikler meydana getirmesi.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Çok teşekkür ederim
15/12/19 15:58