Kelvin nedir? Kelvinmetre ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kelvin ve santigrat derecelerin termometreler üzerinde karşılaştırılması
Kelvin Santigrat karşılaştırması
Kelvin (fizik) buzun erime noktası olan 0 °C'yi 273,15 suyun kaynama noktası olan 100 °C'yi de 373,15 olarak kabul eden sıcaklık ölçeğinde eşit olan 100 bölümden her birine verilen ad (İngiliz Fizikçisi Kelvin'in adından). Kelvin derece de denir ve °K simgesi ile yazılıp, "derece kelvin" olarak okunur.

Kelvin cinsinden ifade edilmiş bir K sıcaklığının karşılığı olan santigrat cinsinden t sıcaklığı t = k - 273,15 bağıntısıyla elde edilir.


  • Kelvinmetre: (sinema ve TV) Renkli çekimlerde renk ısısını (sıcaklığını) ölçen aygıt.


Kelvin renk ısıları tablosu
Kelvin renk ısıları
( 0 soru/yorum )