Divanı Ali (Yüce Divan) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yüce Divan mahkeme salonu
Yüce Divan - Divanı Ali
  1. Bakanları, Yargıtay, Danıştay üyelerini ve Cumhuriyet Başsavcısını, görevlerinden doğacak suçlardan ötürü yargılamak için Yargıtay'la Danıştay üyelerinden kurulan olağanüstü mahkeme, yüce divan.
  2. (tarih) Osmanlı Devleti'nde 1876 Kanun-i Esasi’sine göre gerektiğinde nazırları, temyiz başkan ve üyelerini muhakeme etmek üzere padişahın iradesiyle kurulan, onu Heyeti Ayan, onu Şurayı Devlet ve onu da Mahkemeyi Temyiz ve istinaf rüesa ve azasından seçilerek otuz azadan oluşan yüksek mahkeme.
( 0 soru/yorum )