Dilli düdük nedir? Dilli düdük deyiminin anlamı ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Söğüt, kavak gibi ağaçların ince dallarından veya kamış bitkisinin sapından yapılan bir düdük türü, dillice.
    Dilli düdük insan sesine yakın sesler çıkardığından çeşitli halk şarkıları ve kır türküleri bu düdüklerin eşliğinde de söylenir. (B. Ögel)
  2. Bazı yörelerde zurna veya sipsi çalgılarına verilen ad.
  3. (halk dilinde, mecazi) Aşırı dilli, çok konuşkan, çalçene.
    Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük. (M. A. Ersoy)


  • (Bir şeyi) Dilli düdük etmek: (deyiminin anlamı) Bir haberi herkese yaymak.
    Birileri bizi görse bizim bu halimize gülerler hem de yedi köye yayar dilli düdük ederler bu yaşımızdan sonra el aleme rezil oluruz (İlgili cümle kaynağı: Y. Aslan).
( 0 soru/yorum )