Dikte nedir? Dikte etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Başkası tarafından yazılmak üzere söyleme, yazdırma.
  Atatürk, çeşitli konularda dikte ettiği yazıların dışında başmakaleler de dikte etmiştir. (C. Sönmez)
 2. İsteklerini karşısındakine emir gibi bildirip kabul ettirmek.
  Türkiye, pek çok uzmana göre neyin nasıl yapılacağını dikte eden değil "bunu sadece yaşayan bir aktör" olarak bölge halklarının teveccühünü kazanmıştır. (İlgili cümle kaynağı: O. B. Dinçer)
 3. Öğrencinin amaç dilde edindiği sözlü (sesli) bir söz ya da söz öbeğini algılayıp kısa bir süre belleklerinde tutarak duyduklarını yazıya geçirdikleri bir teknik.


 • Dikte etmek:
  1. Yazdırmak üzere söylemek ya da okumak.
  2. Birine aşırı isteklerini zorla kabul ettirmek.
( 0 soru/yorum )