Diktafon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Diktafon, eski bir ses kayıt cihazı ve makinesi
Oldukça eski bir diktafon
Diktafon, ses yazma demek olup söylenen sözleri tekrar etmek üzere kaydeden eski bir ses alma makinesi, fonograf, ses kayıt cihazıdır. Profesör Rahmeti Arat'ın yakında getirmiş olduğu bir diktafon ile Konservatuvarın plak arşivinde mevcut -dil bakımından- ilgilendirici plakları kopya etmek tasavvurundadır. (Z. Korkmaz, K. Yetiş) Memur, iki elini diktafon borusu gibi ağzına götürerek Fransız'ın kulağına eğildi (Kelime ile ilgili cümle: M. S. Aygen, B. M. Görktan)
( 0 soru/yorum )