Divanı Hümayun nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Divan-ı Hümayun minyatür çizimi
Divan-ı Hümayun
İslam devletlerinde ve Osmanlı Devletinde ilk önceleri hükümdarın daha sonra veziriazamın başkanlığında toplanarak devlet işlerine bakan kurul, divan.


Divanı Hümayun Üyeleri


  • Sadrazam (Veziriazam)
  • Kubbe vezirleri
  • Kazaskerler
  • Nişancı
  • Defterdarlar
  • Şeyhülislam
  • Kaptanı Derya
  • Reis-ül Kitap
  • Yeniçeri Ağası
  • Rumeli Beylerbeyi
( 0 soru/yorum )