Derişim nedir? Derişik ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Derişim (veya konsantrasyon) kimyada bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin, içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmine oranıdır. Su içindeki bor derişiminin 0,7 ppm (mg/lt)'yi aşması durumunda, toprakta bor birikimi başlamaktadır...

Derişik ise bir ortamda bulunan yoğunluğu artmış, koyulaşmış, konsantre madde demektir. Derişik bor bu oranı aşınca, bir kısım bitkiler zarar görmeye başlamaktadır... (İlgili cümle kaynağı: G. Dinç)
( 0 soru/yorum )