Didaktik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Öğretici.
    Didaktik şiirler, belli bir düşünceyi kazandırmak veya belli bir konuda nasihat vermek, bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretici şekilde kaleme alınan, duygu yönü az olan şiirlerdir.
  2. Öğretim yöntemlerini konu alan bilim.
    Didaktik sözcüğü "öğretiyorum" anlamına gelen Grekçe "didaska" sözcüğünden gelir. (kelime ile ilgili cümle)
( 0 soru/yorum )