Direy nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Belli bir bölgede, ülkede ya da kıtada yetişen hayvanların hepsi, hayvan varlığı, fauna.
    Bununla birlikte direy örtüsü çeşitli nedenlerle yavaş yavaş tükeniyor; tarım alanlarının genişletilmesi, hayvancılık, kentleşme, avcılık ve balıkçılık, zararlı ya da hastalık taşıyıcı sayılan türlerin boşu boşuna yok edilmesi bu nedenlerin başında gelir... (İlgili cümle: S. Kılıçoğlu)
  2. Bu hayvanların tanımını yapan eser.
( 0 soru/yorum )