Didon nedir? Didon sakallı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eskiden, halkın İstanbul'da yaşayan yabancılara özellikle Fransızlara verdiği bir ad. Kırım Muharebesinden sonra umumiyetle Frenklere de "didon" denilmeye başlanmış ve bilahare sakalı, tavrı ve kıyafeti Frenk'e benzeyen Müslümanlara da didon sakallı didon kıyafetli herif gibi isimler takılmıştır. (İlgili cümle kaynağı: O. Ergin)
  2. (argo) Züppe.


  • Didon sakallı: Yalnız çenesinde sivri sakalı olan.
( 0 soru/yorum )