Dermeyan nedir? Dermeyan etmek ne demektir? Anlamı

Farsça kökenli olan dermeyan (düşünce için) "etmek", eylemek" yardımcı eylemleriyle birlikte söylemek, ortaya atmak, öne sürmek anlamlarında kullanılır. Ağalık yapıp, biz fakire de fikrimizi sordunuz. Her ne kadar huzurunuzda fikir dermeyan etmemiz edebe sığmazsa da yer serhad, kale mülkü Osmani ve biz bile biiznillah Müslümanız. Böylece mesele bizim de meselemizdir. Beylerim... (İlgili cümle kaynağı: B. Özkişi)

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.