Dişleme dişlemek dişlenmek nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 • Dişleme: Mimarlıkta diş diş yapılmış bezek.
 • Dişlemek: Isırmak, bir şeyin bir parçasını ısırıp koparmak. Fareler bütün yiyecekleri dişlemişler. (örnek cümle)
 • Dişlenmek:
  1. Dişlemek işine konu olmak.
  2. (mecazi) Sakınılır, dediğini yaptırır olmak, güçlenmek.
  3. (Sarımsak için) İrileşip diş diş olmak.
  4. (Kar için) Eriyip yine donarak diş diş olmak, yumuşaklığını yitirmek.
( 0 soru/yorum )