Destan nedir? Destan yazmak ne demektir?


  1. Ulusların yiğitlerin başlarından geçen yada geçtiği varsayılan büyük ve olağanüstü kahramanlık olaylarının uzun ve manzum olarak (koşuk biçiminde) anlatıldığı edebiyat türü. İlyada destanı.
  2. Aşık edebiyatında, toplumda yankı uyandıran savaş, kıtlık, deprem vb. olayları, ünlü komutan, devlet adamı gibi kimselerin yaptıkları işleri, başlarına gelenleri yada kimi güldürücü konuları, hecenin on birli yada sekizli ölçüsü ve koşma nazım biçimine uygun olarak işleyen uzun koşuk türü.
  3. Çağdaş edebiyatta, biçim ve içerik yönünden geleneksel destanlardan oldukça farklı, kahramanlık şiiri, destansı şiir.
  4. Genellikle, gerçek yada tasarlanmış kişilerin erdemli, özverili yaşantılarını, yiğitçe ve olağanüstü savaşlarını anlatan öyküler.

İlgili kelimeler ve anlamları

  • Destan gibi: Çok uzun yazılmış (mektup yada yazı).
  • Destan yazmak: (deyiminin anlamı) Büyük kahramanlıklarda bulunmak.
  • Dillere destan: Herkesin bildiği nesilden nesile aktarılan.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.