Destan nedir? Destan yazmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ulusların yiğitlerin başlarından geçen ya da geçtiği varsayılan büyük ve olağanüstü kahramanlık olaylarının uzun ve manzum olarak (koşuk biçiminde) anlatıldığı edebiyat türü. İlyada destanı.
  2. Aşık edebiyatında, toplumda yankı uyandıran savaş, kıtlık, deprem vb. olayları, ünlü komutan, devlet adamı gibi kimselerin yaptıkları işleri, başlarına gelenleri ya da kimi güldürücü konuları, hecenin on birli ya da sekizli ölçüsü ve koşma nazım biçimine uygun olarak işleyen uzun koşuk türü.
  3. Çağdaş edebiyatta, biçim ve içerik yönünden geleneksel destanlardan oldukça farklı, kahramanlık şiiri, destansı şiir.
  4. Genellikle, gerçek ya da tasarlanmış kişilerin erdemli, özverili yaşantılarını, yiğitçe ve olağanüstü savaşlarını anlatan öyküler.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Destan gibi: Çok uzun yazılmış (mektup ya da yazı).
  • Destan yazmak: (deyiminin anlamı) Büyük kahramanlıklarda bulunmak.
  • Dillere destan: Herkesin bildiği nesilden nesile aktarılan.
( 0 soru/yorum )