Divan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Arapça yazılmış bir divan örneği
Divan
 1. (tarih) Yüksek aşamalı devlet adamlarının oluşturduğu büyük meclis.
 2. (edebiyat) Divan şairlerinin şiirlerini belirli bir sıraya göre dizip oluşturdukları yapıt. Divanlarda kasideler (kasaid), gazeller (gazeliyat) vb. nazım çeşitleri gelenekleşmiş bir sıraya göre dizilirdi.
 3. (edebiyat) Saz şairlerinin divan şiirinin etkisinde kalarak aruzun "failatün failatün failatün failün" kalıbında söyledikleri şiir türü, divani. Özel bir ezgiyle söylenir, gazel ve murabba (dörtlük) biçiminde olanları vardır.
 4. (din) Öbür dünyada Allah katında kurulacak hesap verme mahkemesi.
 5. Daha çok eskiden hem yatmak hem oturmak için kullanılan, arkalığı ve kol dayayacak yeri olmayıp sadece örtüsüyle aynı desende yastıkları olabilen, ahşap veya demir somya üzerine konulan doldurma yataktan meydana gelen mobilya türü.
 6. Geniş biçimde sedir.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


Somya, yatak ve yastıklardan oluşan oturma divanı
Divan
 • Divan çavuşu: Divanıhümayun'un mübaşirliğini, ayrıca kolluk görevleriyle, merkezin haberciliğini yapan kapıkulu sınıfından her biri.
 • Divan edebiyatı: (edebiyat) Osmanlı devletinde, özellikle medreseden yetişen aydınların Arap ve Fars edebiyatlarını örnek alarak oluşturdukları yazılı edebiyata Tanzimat'tan sonra verilen ad.
 • Divan efendisi: (tarih) Vezir ve beyler beyinin yazı işlerine bakan görevlilerinden her birisi.
 • Divan kalemi: (tarih) Sadrazam buyruklarının ve fermanlarının yazıldığı büro.
 • Divan katipleri: (tarih) Divanıhümayun kalemlerinde yazı işlerini yürüten katipler.
 • Divan olmak (sürmek kurulmak): Divanıhümayun'un ya da herhangi bir divanın toplanıp çalışması, yönetim işlerine bakması anlamında kullanılır.
 • Divan nesri: (edebiyat) Divan çağı düz yazısı.
 • Divan rahtı: Divana gidilirken kullanılan gümüş eyer takımı.
 • Divan sicilleri: (tarih) Padişah divanında hazırlanıp çıkan türlü buyrukların özetleri yazılı bulunan defterler.
 • Divan sokakları: (tarih) Divanın korunmasını sağlamak ve gösterişini artırmak için kullanılan görevliler.
 • Divan sürmek: (tarih) Sarayda divan kurmak.
 • Divan şairi: (edebiyat) Divan edebiyatı şairi.
 • Divan şiiri: (tarih) Dili, konuları, işlenişi bakımından Arap-Fars etkisi altında geliştirilmiş şiir.
 • Divan üyeleri: (tarih) Padişah divanını oluşturan, sadrazam, kubbe vezirleri, kaptanpaşa. Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, defterdarlar gibi üyeler.
 • Divan yazını: Divan edebiyatı.
 • Divan yeri: Eski kadırgaların arka kısmı.


İlgili deyimler ve anlamları


 • Divan kurmak: (deyiminin anlamı) Saygı gösterilen bir kişi karşısında el kavuşturup ayakta durmak, el pençe divan durmak.
( 0 soru/yorum )