Deyiş nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Deme, söyleme işi.
 2. Deme (söyleme, anlatma) biçimi, dili kullananın düşüncesini anlatabilmek ve söylemine özellik katabilmek için dilsel gereçleri kendine özgü ölçütlerle seçip kullanması, biçem, üslup.
  Her yazarın kendine özgü bir deyişi vardır. (İlgili cümle kaynağı: Ü. Özünlü)
 3. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade.
  Onun deyişine bakılırsa, iş öyle değil.
 4. (edebiyat) Halk şiiri, halk türküsü.
  Deyiş, Türk halk edebiyatı ve musikisinde türkü, mani, koşma gibi nazım şekilleriyle yazılan ezgili şiir türlerinin genel adıdır.
 5. (müzik) Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü.
 6. (halk dilinde) Halk ozanlarının şiirlerine ya da yaratıcısı belli olmayan halk türkülerine verilen ad.
 7. Söylenen (söz).
  Güzel bir deyiş vardır, sanatla ilgili: "Sanat bir aşk, sanatçı da aşıktır." (Ö. Temel)
( 0 soru/yorum )