Dinamik nedir? Dinamizm ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Mekanik bilimin, cisimlerin hareketleriyle bunları oluşturan nedenler arasındaki bağıntıları araştıran kolu.
  2. (felsefe) Dural olmayıp oluş ve dönüşüm halinde bulunan.
  3. (mecazi) Canlı, hareketli.
  4. (müzik) Bir müzik parçasında, en kuvvetli (forte) ile en hafif (plano) ses şiddetleri arasındaki farkın desibel cinsinden değeri.


  • Dinamik ekonomi kuramları: (iktisat) Ekonomik olayların neden ve sonuçlarını aynı anda oluşmuş gibi ele almayıp ekonomik çözümlemeye zaman öğesini de katan ve ekonomik dengelerdeki değişimleri bu bakış açısıyla inceleyen kuramlar.
  • Dinamizm:
    1. Dinamik olma durumu, bir şeyi dinamik yapan etken.
    2. → Devimselcilik.
( 0 soru/yorum )