Dik sözcüğü ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "dik" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:
  • Dik başlı: Boyun eğmeyen.
  • (Bir şeyin) Dik alası: Hoş karşılanmayan bir davranış ya da durumun son kertesi. Terbiyesizliğin dik alası.
  • Dik başlılık etmek: (deyiminin anlamı) Direnmek, inatçılık etmek.
  • Dik dik: Sert Sert. Dik dik bakmak.
  • Diki dikine: İnadına.
  • Dik kafalı: Bildiğinden şaşmaz, inatçı.
  • Dik sözlü: Batacak, gönül kıracak sözler söyleyen.
  • Dikine gitmek: Kimsenin sözüne kulak asmayarak ve herkesi kırarak hep kendi bildiğini yapmak.
  • Dikine tıraş (etmek): Yalanlarla dolu gevezelik, karşısındakini sinirlendirecek ölçüde aşırı palavra (etmek).
( 0 soru/yorum )