İdadi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kudüs Mekteb-i İdadisi ve öğrencilerini gösteren eski bir fotoğraf
Kudüs Mekteb-i İdadisi
İdadi, eskiden aşağı yukarı lise derecesindeki okul. Sözlük anlamı "hazırlamak" olan İdadi, başlangıçta kendisinden üstün bulunan her hangi bir mektebe öğrenci hazırlayan ve yetiştiren okullar için genel bir ad olarak kullanılmıştır. İdadilerin yüksek öğretime öğrenci hazırlayan okullar olarak ortaya çıkışı 1869 Vilayet Nizamnamesindeki düzenlemelerle mümkün olmuştur.
Kızlar için ilk idadi, II. Abdülhamid döneminde Münif Paşa'nın nazırlığı sırasında 13 Mart 1880'de açılmıştır.
( 0 soru/yorum )