İdeoloji nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İdeolojiyi anlatan bir karikatür
İdeoloji
  1. İdeoloji, (felsefe ve toplum bilim) herhangi bir topluluğun, toplumun, sınıfın vb. kendi maddi yaşam koşullarından kaynaklanarak yaşamına yön veren sistemli düşünce, inanç ve düşünüş biçimlerinin tümü.
    Belli bir tutum, bireyin genel hayat görüşüne ve davranışına yön verir hale gelebilir. Bu tür bir tutuma da ideoloji adı verilebilir. (Ali Atıf Bir)
  2. Siyasal, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlaki, estetik düşünceler bütünü.
    Dünya görüşleri ve her türlü ideoloji, bütüncü, her şeyi açıklayan, üstelik hep aynı ilkeyle açıklayan inanç sistemleridir. (İlgili cümle kaynağı: D. Alper Altunay)
( 0 soru/yorum )