hakeza:

Hakeza nedir? Ve hakeza ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Hakeza, bunun gibi, öyle, aynı biçimde, böyle anlamlarında kullanılan bir zarftır. Örnek cümleler:

  • Saç ve sakal ve hakeza (aynı biçimde) kaşlarının bir tek telinde siyah bir nokta göremezsiniz.
  • Eve sürekli erzak taşınırdı. Yatakların altı karpuz, kavun dolardı. Balkon hakeza... (- da öyle)
  • İslamiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selamet nimetini gördün ve hakeza... (ve bunun gibi)