Kozmoloji nedir? Kozmolojik ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir galaksiye doğru çekilen kozmoloji sözcüğü
Kozmoloji
Bir bütün olarak Evren'i konu alan bilim dalının ismidir, evren bilim. Kozmoloji, Evren'in yapısını, tarihini, oluşumunu ve geleceğini inceler ve evrenin genel yasalarını, doğasını ve gelişimini açıklamayı amaçlar. Fiziksel Evren'in bir bütün olarak kavranıp anlaşılmasını sağlamak amacıyla doğa bilimlerini, özellikle gök bilimi ve fiziği bir araya getirir.

  • Kozmolojik: Evren bilimsel.
  • Kozmolojik kanıt (delil): Evrenin varlığından hareket ederek Allahü Teala'nın varlığını ispat etmeye çalışan kanıtlama biçimi.
( 0 soru/yorum )