Köpük nedir ne demektir? Anlamı


Köpük makinesiyle oluşturulmuş
büyük köpük
  1. Bir çözelti içinde dağılmış bir gazdan kaynama, çalkalanma, ekşime vb. sonucu çıkan kabarcıkların üst üste yığılmasıyla oluşan, ince sıvı tabakalarıyla ayrılmış gaz durumundaki hücreler yığını.
  2. Yalıtım, paketleme, kullan-at yemek gereçleri gibi çeşitli sektörlerde kullanılan, polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşıp sıkıştırılmasıyla oluşturulan beyaz ve hafif madde, strafor.
  3. Doğal kauçuktan hazırlanan ve genellikle döşemecilikte kullanılan dolgu gereci.
  4. Bazı hayvanların, bazen de insanların ağızlarında görülen salyamsı kabarcıklar.

Kalp şeklinde banyo köpüğü
  • Köpük almak: 1. Kaynayan bir sıvının üstünde toplanan köpüğü toplamak. 2. Sıvı durumdaki camın yüzeyine çıkan artıkları almak.
  • Köpük gibi: Beyaz ve hafif şeyler için kullanılır.
Strafor köpük
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.