Körük nedir? Körüklü ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hava üflemekte kullanılan rüzgar körüğü
Rüzgar körüğü
 1. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen deriden yapılmış araç.
  Demirciler ateşi kızdırmak için körük kullanırlar.
 2. Bir şeyin, üst üste katlanmış, açılıp kapanmaya veya kıvrılmaya müsait olan kısmı.
  Körüklü otobüs.
 3. Hareketli parçaların üstünü örten kıvrılabilen her harekete uyum sağlayan kılıf.
 4. İçine toz durumunda ilaç konulan ve hava akımıyla ilacı püskürtmeye yarayan araç.
  Bağ körüğü.

Kumaş fotoğraf makinesi körüğü
Eskiden kullanılan fotoğraf makinesi körüğü
 • (Ciğerleri) Körük gibi: Solumak, bakımından dayanıklı.
 • Körük gibi solumak: Yorulup hızlı hızlı solumak, nefes nefese kalmak.
 • Körükçü:
  1. Körük yapan ya da satan kimse.
  2. Körük kullanan kimse.
 • Körüklü: Körüğü olan. Akordeon körüklü bir çalgıdır.
( 0 soru/yorum )