Kozmopolit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini yitirmesi ve daha evrensel bir anlayışın etkisi altında olması durumu.
  2. Bir çok ulustan olan insanları içine alan.
    Kozmopolit bir kent.
  3. Farklı etnik kökenlerden insanları içinde bulunduran.
    Türkiye çok kozmopolit bir ülkedir, birçok etnik kimliği bünyesinde bulundurmaktadır.
  4. Dünyanın birçok yerinde, değişik ekolojik koşullar altında yaşayabilen (hayvan, bitki).
  5. İçinde değişik milletlerden kimseler bulunan topluluk.
( 0 soru/yorum )