Kömürcü nedir? Kömürcülük ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir kömürcü küreğiyle kömür alırken
Kömürcü
  1. Kömür alıp satan ya da odun (mangal) kömürü yapan kimse. Bunların çeşitli yerlerde dükkânları vardı. Bunlara "Kömürcüler" denirdi. (H. R. Çitçi)
  2. Eskiden vapur ve trenlerde günümüzde ise yakıt olarak kömür kullanan fabrika ve benzerlerinde ocağa kömür taşıyan veya atan işçi. Ateşçi ile kömürcü kan ter içinde uğraşıyorlardı. Biri ocakların birine kürek kürek kömür atıyor, öteki elindeki gelberi ile cehennemin içini deşiyordu. (İlgili cümle kaynağı: E. Tutel)


  • Kömürcülük: Kömürcünün yaptığı iş. Yakın zamana kadar kömürcülük ve odunculuk halkın mühim bir geçim yolu idi. (H. Ortaç)
( 0 soru/yorum )