Kömürcü nedir? Kömürcülük ne demektir? Anlamları


Kömürcü
  1. Kömür alıp satan ya da odun kömürü yapan kimse.
  2. Eskiden vapur ve trenlerde günümüzde ise yakıt olarak kömür kullanan fabrika ve benzerlerinde ocağa kömür taşıyan işçi.


  • Kömürcülük: Kömürcünün yaptığı iş.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.