Köçek nedir? Köçekçe ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birbirinin kucağına zıplayıp zilleriyle oynayan bıyıklı köçekler
Köçek
  1. Yavru ve özellikle deve yavrusu, köşek.
  2. Eskiden, kadın kılığına girerek çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad.
  3. (mecazi) Ağırbaşlı davranışları olmayan kimse.
  4. (tarih) Ocağa yeni girmiş yeniçeri.
  5. (tasavvuf) Mevlevi ve Bektaşi şeyhlerinin ya da kıdemli ve yaşlı dedelerin hizmetinde bulunan kıdemsiz derviş.
  6. (müzik) Bitişi saba makamına benzer bir alaturka makam.


  • Köçekçe: (müzik) Köçek ya da köçek takımının oyununa eşlik eden, çoğu karcığar ya da ağırlama makamında, kıvrak, şen türküler ve oyun havaları.
  • Köçekçe takımı: Aynı makamdan birkaç köçekçenin art arda okunmasıyla oluşan köçekçeler dizisi.
  • Köçek havası: Köçeklerin uyumlu hareketlerle dans etmesini sağlayan oyun havası.
  • Köçek takımı: Köçeklerden oluşan dans topluluğu.
( 0 soru/yorum )