Köken nedir? Kökenbilim ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyin geçmişe doğru dayandığı son durum, biçim, neden ya da yer.
    Türklerin kökeni 16000 yıl öncesine gidiyor.
  2. Kavun, karpuz, kabak, salatalık gibi bitkisi yere yatarak büyüyen bitkilerin her bir tanesine verilen ad.
    Örnek: Beş köken kavun. Bu kökende üç karpuz var. Kökenleri suladın mı? vb.
  3. (dil bilim) Bir sözcükten ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısım. Kökten farkı, belirli bir sözcük değeri taşımamasıdır.


  • Kökenbilim: (dil bilim) Sözcüklerin kaynağını, ne zaman ortaya çıktıklarını, geçirdikleri değişimleri, biçim ve anlam yönlerinden araştıran dilbilim ve dil bilgisi dalı.
( 0 soru/yorum )