Kozmos nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kozmos, evrenin halka teorisi gösteren çizim
Bir kozmos tasviri (Evrenin Halka Teorisi)
  1. Kozmos, gözlenebilen ya da var olduğu kabul edilmiş maddenin ve enerjinin tümünü bünyesinde barındıran, yeryüzü, gök cisimleri, canlılar ve insanlarda dahil olmak üzere tüm şeylerin kompozisyonundan oluşan, sınırları belirlenemeyen fiziksel sisteme verilen addır. Kısaca kozmos, evren ya da kainat denilen şeydir.
  2. (felsefe) Bütünü içinde evren, evrenin düzeni. Evrene mükemmel bir düzen egemendir; bu nedenle de ona, kaosun zıttı olan kozmos denmiştir.
( 0 soru/yorum )