Köroğlu kimdir? Köroğlu destanı nedir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Elinde sazıyla atını şaha kaldırmış olan Köroğlu gösteren heykel
Köroğlu heykeli
  1. Köroğlu, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaşamış bir Türk halk ozanıdır.
  2. 16. yüzyılda yaşamış bir halk kahramanının adı olup mecazi olarak erkek tarafından karısına takılan ad (Kadına Köroğlu denmesi, evde onun sözünün geçtiğini vurgulamak içindir).
  3. (folk.) Erzurum'da iki kişinin kılıçlarla karşılıklı savaş oyunları yaptıkları bir halk oyunu. Çeşitli hamle ve savuşturmaların ardından oyun, iki tarafın dostça sarılıp barışmasıyla sona erer.


  • Köroğlu türküsü: Konusu savaş, yiğitlik vb. olan güftesini saz şairi Köroğlu'nun yazdığı (söylediği) türkülere verilen genel ad.
  • Köroğlu destanı: Destana göre Köroğlu'nun asıl adı Ruşen Ali'dir. Babası Yusuf, Bolu Beyi'nin seyisidir. At meraklısı olan Bolu Beyi, seyisi Yusuf'u cins bir at almaya gönderir; fakat Yusuf'un getirdiği tayı beğenmez, adamın gözlerine mil çektirir. Yusuf tayı ve oğlunu alıp memleketten çıkar. Ruşen Ali, babasının tarif ettiği tarzda, tayı karanlık bir ahırda besler. Tay, belli bir zaman sonra kanatlanır, eşsiz bir küheylan olur. Yusuf ile Ruşen Ali, Aras ırmağına gider, orada Bingöl'den inecek olan üç sihirli köpüğü beklerler. Yusuf, köpükleri içince, tekrar görmeye başlayacak, gençleşecek ve Bolu Beyi'nden intikamını alacaktır. Fakat Ruşen Ali köpükleri kendisi içer, babasına köpüksüz su verir. Yusuf buna bir yandan üzülür, bir yandan da, oğlu intikamını alacak bir yiğit olacağı için sevinir. Bu sihirli üç köpükten biri Köroğlu'na ebedi hayat, biri yiğitlik, biri de şairlik sağlar. Yusuf, oğluna intikamını almasını tavsiye ettikten sonra ölür. Ruşen Ali, kır atı ile birlikte dağa çıkar. Köroğlu diye ün alır, bir derebeyi gibi yaşamaya başlar, her savaşta üstün gelir; bezirganlardan, beylerden, paşalardan aldıklarını yoksullara dağıtır. Delikli demir (tüfek) icat olunup da eski yiğitlik gelenekleri bozulunca, arkadaşlarına dağılmalarını tavsiye eder, "sır olur", Kırklar'a karışır. kaynak
( 0 soru/yorum )