hurdahaş:

Hurdahaş nedir? Hurdahaş etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Tutar yeri kalmayacak biçimde kırılıp parçalanmış, işe yarar yeri kalmamış olan, paramparça.
Çarpışmanın ardından araba hurdahaş olmuştu.

  • Hurdahaş etmek: Parça parça etmek, kırıp dökmek.
  • Hurdahaş olmak:
    1. Kırılıp dökülmek, paramparça olmak.
    2. Aşırı ölçüde yorulmak.