Husus nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Üzerinde konuşulan şey, konu, mevzu, bahis.
    Yemekten sonra, yine iş hususunda uzun uzadıya konuşuldu.
  2. Bir konunun önem verilen özelliği, yön.
    Şu hususu da akıldan çıkarmamalı.
  3. Bir kişi veya şeye mahsus bulunma, ona münhasır olma, ona has olma.
    İnsanoğlu, çobandan adliye mübaşirine kadar kestirir ki her meselede umumdan hususa değil, mutlaka husustan umuma intikal edilir (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek).
( 0 soru/yorum )