Hünkar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ayasofya Camisindeki hünkar mahfili
Hünkar mahfili (Ayasofya Camii)
Osmanlı Devletinde, hükümdarlar için kullanılan unvan.


  • Hünkar çavuşu: (tarih) Tanzimat'tan sonra, sarayda ve hükümdarın hizmetinde, haber, buyruk ve çağrı iletme, teşrifat ve refakat görevlerini yerine getiren subay, mabeyin çavuşu.
  • Hünkar defteri: Osmanlı Devletinde, sarayda yaşayanların ve saray görevlilerinin isim, görev, memleketleriyle saraya giriş tarihlerinin yazıldığı defter.
  • Hünkar kalfaları: Osmanlı Devleti saray örgütünde, padişahın günlük ve özel hizmetleriyle ilgili görevliler.
  • Hünkar mahfili: Osmanlı camilerinde, hükümdarın cuma namazını kıldığı camide kendisini ve maiyetini namaz kılan diğer insanlardan ayıracak ve gizleyecek biçimde, etrafı kafesle çevrili ve genellikle yüksek olarak yapılan bölüm.
( 0 soru/yorum )