Hünkar nedir ne demektir? Anlamı


Hünkar mahfili (Ayasofya Camii)
Osmanlı Devletinde, hükümdarlar için kullanılan unvan.

  • Hünkar çavuşu: (tarih) Tanzimattan sonra, sarayda ve hükümdarın hizmetinde, haber, buyruk ve çağrı iletme, teşrifat ve refakat görevlerini yerine getiren subay, mabeyn çavuşu.
  • Hünkar defteri: Osmanlı Devletinde, sarayda yaşayanların ve saray görevlilerinin isim, görev, memleketleriyle saraya giriş tarihlerinin yazıldığı defter.
  • Hünkar kalfaları: Osmanlı Devleti saray örgütünde, padişahın günlük ve özel hizmetleriyle ilgili görevliler.
  • Hünkar mahfili: Osmanlı camilerinde, hükümdarın cuma namazını kıldığı camide kendisini ve maiyetini namaz kılan diğer insanlardan ayıracak ve gizleyecek biçimde, etrafı kafesle çevrili ve genellikle yüksek olarak yapılan bölüm.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.